אלפי חיילים יוצאים מעזה. כך כדאי לקבל אותם בחזרה לעבודה